História divadla

Jozefa Ilovského (1913 - 1983)

Éra režiséra

Najväčší rozmach ochotníckeho divadla bol za tohto režiséra. Mal rád drámy a veľké obsadenia. Do roku 1952 vyrábal aj kulisy. V roku 1952 zásluhou požičaných “tanierových” peňazí zo svadby Pavla Ďurču st. boli vyrobené a zakúpené kulisy z Divadelnej dielne Martin, z ktorých mnohé slúžia aj terajším ochotníkom. Z roku 1952 sa zachovala fotografia z predstavenia Ukradnuté šťastie s heslom ,,Ľudovou tvorbou za svetový mier.”, ktoré vyhotovil tento režisér. Zaujímavosťou bolo, že kulisy do hosťujúcich obcí si v začiatkoch prevážali na konskom povoze.

Hry ktoré režíroval: Po dvadsiatich rokoch, Zlomená pýcha, Svedomie, Pytliakova žena, Pytliakova chovanica, Buky podpolianské, Kmotrovci, Podpaľačova dcéra, Mastný hrniec, Ukradnuté šťastie, Škriatok, Hájnikova žena, Vojnárka, Magda Burčová, Hrob lásky, Maryša, Hora volá, Amerikán, Za slobodu národa, Juro ide na svadbu, Drotár, Bludár, Kamenný chodníček, Strídža spod hája, Statočný valach, Starý zaľúbenec, Manželstvo, Nový život, Osud siroty, Chlapi na skalke, Prvé a posledné sv. prijímanie, Garamboľ, Za frontom, Ulička, Matej Figliar, Ryby pre štyroch, Bláznivá nedeľa, Pani richtárka, Máje, Pytačky, Všetko naopak, Statky zmätky.

Jozef Ilovský - ukradnuté šťastie

Galéria

Václava Oravca (1922 - 1976)

Éra režiséra

Režisérsku stoličku prevzal od Jozefa Ilovského v roku 1962. Mal rád komédie a hry s menším obsadením. Hrávalo sa pod Osvetovou besedou Strečno. Od roku 1970 sa zúčastňoval okresnej prehliadky ochotníckych divadiel, kde sa umiestňovali na popredných miestach. V hre Matka (2.miesto) získal Silvester Trnovec st. cenu za najlepší mužský herecký výkon, 500 Kčs. Za jeho éry, vďaka tajomníkovi našej obce Milanovi Klocáňovi, sa zrekonštruovalo javisko a prístavbou KD sa zlepšili podmienky pre ochotnícke divadlo. Jednotné roľnícke družstvo Strečno sponzorovalo ochotníkov dopravným prostriedkom na prevoz kulís do hosťujúcich obcí.

V roku 1976 pri réžii hry Nohavice, režisér Václav Oravec náhle zomrel. Hru dokončil nastupujúci režisér Cyril Oberta.

Hry ktoré režíroval:

Figliar Matej, Sedliacka láska, Bačova žena, Zavrhnutá, O veselom hrobárovi, Starý zaľúbenec, Uzol, Hana, Záveje, Divá Bára, Ženba Ďura Šúplatu, Matka, Klbko, Hľadá sa mladucha a kvočka, Nohavice.

Václav Oravec - Záveje

Galéria

Cyrila Obertu

Éra režiséra

Po smrti Václava Oravca prevzal zodpovednosť Cyril Oberta. S hrou Kuchárky z Ovseného získali na okresnej súťaži 1.miesto a postúpili na súťaž do Staškova, kde obsadili 2.miesto. V tejto hre Marta Pristachová získala cenu za najlepší ženský herecký výkon, 500 Kčs.

Cyril Oberta získal cenu za najlepšiu réžiu, 500 Kčs. V roku 1990 režíroval hru Figliar Matej a potom nastala 19 ročná prestávka.

Hry ktoré režíroval:

Nohavice, Kuchárky z Ovseného, Vietor do tvári, Figliar Matej.

Cyril Oberta - Figliar Matej

Galéria

historických hier

Kompletné galérie