O nás

V NAŠOM DIVADLE

VITAJTE

História ochotníckeho divadla bola zdokumentovaná zásluhou ochotníkov Juraja Drevenáka, Pavla Ďurču st., Václava Oravca, ktorí písomnou formou a fotografiami zachovali pre ďalšie generácie tradíciu, v ktorej sa pokračuje až dodnes. Založené bolo v roku 1927 a jeho prvá hra mala názov Ferda šéfom.

Režisérom bol učiteľ, ktorého meno sa nezachovalo. Hralo sa v Potravnom družstve, neskôr v Ľudovej škole a od roku 1958 v terajšom Kultúrnom dome v Strečne. Hra Statky zmätky od J. G. Tajovského, v réžii Jozefa Ilovského, bola prvou hrou odohratou v novom KD.

MARTY PRISTACHOVEJ

ÉRA

Záujem obce o obnovenie ochotníckeho divadla trval niekoľko rokov. Po nežnej revolúcii kultúru ovplyvňovala televízia, západná kultúra a naše tradície išli do zabudnutia. Po dlhých 19-tich rokoch sa to podarilo Marte Pristachovej. Najťažšie bolo získať ochotníkov, ktorí mali nielen talent, ale aj čas a vytrvalosť. Rovnako dôležité bolo vyriešiť spolu s obcou osvetlenie a podmienky na nacvičovanie. Do hry Kamenný chodníček obsadila starých aj nových ochotníkov, vsadila na réžiu Cyrila Obertu, osvetľovača Pavla Bukovinského ml. a skúseného ochotníka Silvestra Trnovca st. Za pomoci celej svojej rodiny dňa 19.apríla 2009 bola odohratá premiéra s priaznivým diváckym ohlasom. Povzbudenie od divákov naštartovalo ochotníkov a 25.decembra 2009 odohrali ďalšiu úspešnú premiéru od J. G. Tajovského Ženský zákon. Kulisy a rekvizity zrenovoval Pavol Bukovinský ml.. S touto hrou hosťovali aj v obci Stráňavy, kde prišlo 90 divákov. Od roku 2010, pre časovú náročnosť sa nacvičuje už len jedna premiéra, odohratá vždy 25.decembra. Pomoc Cyrila Obertu pri réžii Ženský zákon skončila, a tak musela všetko okolo ochotníckeho divadla zobrať do svojich rúk spomínaná Marta Pristachová. Veľkú pomoc má vo svojom synovi Petrovi, ktorý je kulisár, šepkár a je nápomocný aj pri réžii. Medzi ochotníkov z radov občanov patrí aj Dominik Tavač, ktorý vyrába potrebné kulisy a rekvizity a tiež Róbert Rendár, ktorý kulisy premaľoval.

Osvetľovača vymenil Ľubomír Bukovinský ml., ktorému ochotne vypomáha jeho otec Ľubomír. V roku 2010 nacvičili hru od J.B. Moliére Oklamaný manžel. V susednej obci Stráňavy už hrali pred 250-timi divákmi. V roku 2011 naštudovali hru od V. Wernera Právo na hriech. Doma už odohrali tri predstavenia a v susedných obciach štyri predstavenia. Snom Marty Pristachovej bolo zorganizovať stretnutie všetkých žijúcich ochotníkov. Za finančnej pomoci obce sa jej to podarilo v roku 2012, kedy si pripomenuli 85.výročie. Každý účastník dostal bulletin, ďakovný list starostu obce a v príjemnej atmosfére strávili pekný večer. Propagačný materiál spracoval Pavol Ďurčo ml. a Dušan Ďurčo. Ochotnícky divadelný súbor pripravil program, v ktorom poukázal na celú históriu ochotníckeho divadla a predstavil jednotlivých režisérov. Dojímavé bolo, keď vystúpil na pódium Pavol Ďurčo st., ktorému bola odovzdaná kytica k 85.životnému výročiu. Zaspomínal na časy, keď pôsobil ako šepkár. Práca ochotníkov pokračovala nacvičením tragikomédie od J. Soloviča Žobrácke dobrodružstvo. Pre veľký záujem divákov odohrali v obci štyri predstavenia a tri v hosťujúcich obciach, všade s plným hľadiskom. V roku 2013 sa predstavili tragikomédiou Pohreb. Stavili na súčasnosť a ohlas od divákov bol veľmi priaznivý. Odohrali 7 predstavení.

V Číslach

DIVADLO

0
rokov skúseností
0
divadelných hier
0
hercov a ochotníkov