Ocenenia

OCHOTNÍCKE DOSKY

Cena

Cenu ,,Ochotnícke” dosky vyrobil miestny rezbár Eduard Poláček. Pre širokú divácku verejnosť odohrajú 9.9.2017 v amfiteátri pod hradom Strečno divadelné predstavenie od J.G. Tajovského Ženský zákon. Cenu Ochotnícke dosky získali: Jozef Ilovský – in memoriam, Václav Oravec – in memoriam, Pavol Ďurčo st. – in memoriam, Milan Klocáň – in memoriam, Pavlína Kadášiová, Mária Rendárová, Anna Kubičková, Cyril Oberta, Silvester Trnovec st., Miroslav Oberta, Zita Melová, Mária Obertová, Marta Pristachová, Peter Pristach, Pavol Ďurčo ml., Jozef Cigánik, Beáta Badibangová, Daniel Taraba. Jozef Bičan, Ivana Fabuľová, Vladimír Štadani, Ľubomír Bukovinský ml..

Galéria

OCHOTNÍCKEJ CTI

Tabuľa

Túto tabuľu tvoria ochotníci, ktorí viacročným účinkovaním prispeli k udržaniu tradície založenej našimi predkami.

Jozef Ilovský, Václav Oravec, Pavol Ďurčo st, Jozef Cigánik st. Ernest Taraba st., Karol Oberta, Hermína Klocáňová, Mária Pratáková, Juraj Drevenák, Albert Cigánik, Mária Rendárová (Obertová), František Hriňa, bratia Piovarčiovci, Leopold Lončík, Mikuláš Galo, Eduard Oberta, Pavol Oberta ml., Anna Verešová (Cigániková), Pavlína Kadášiová (Obertová), Viktória Mydlová (Trhančíková), Anna Sapietová, Jozef Trhančík, Mária Obertová (Turiaková), Anna Kubičková, Adam Klocáň, Jozef Mojský, Matúš Kadaši, Milan Klocáň, Margita Pekárová (Tarabová), Margita Vojvodová, Františka Brózová, Emil Oberta, Cyril Oberta, Ladislav Oberta, Oľga Klocáňová, Anton Melo, Karol Tavač, Zita Melová (Bitušíková), Mária Obertová (Tarabová), Jozef Cigánik ml., S. Trnovec st., Miroslav Oberta, Mária Trnovcová (Štadániová), Marta Pristachová (Štadániová), Terézia Sokolovská (Štadániová), Vladimír Štadáni, Beáta Badibangová (Bitušíková), Daniel Taraba, Ivana Fabuľová (Rajniaková), Jana Trnovcová, Silvester Trnovec ml., Jozef Bičan, Vlastimil Slováček, Slavomíra Zemánková (Kivoňová), Zuzana Samcová, Ľubomír Melo, Marcela Ondáková, Zuzana Badíková, Peter Pristach, Pavol Bukovinský ml. a Ľubomír Bukovinský ml..

Veľké  poďakovanie patrí  obci, za vytváranie  lepších podmienok pre ochotnícku činnosť, poslancom za schválenie finančnej dotácie a zamestnacom Obecného úradu za pomoc pri organizácií divadelných predstavení.Starosta obce, Dušan Štadáni, je ochotník ako sa patrí.

Podporuje ochotníkov svojou účasťou na každom predstavení , a keď treba vysúka rukávy a ochotne nosí kulisy a pomáha pri stavaní scény. Možno raz sa postaví aj na dosky, ktoré znamenajú svet.