Testimonials

Diváčka Varín
Mária Tichá

“ už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie. Boli ste perfektní, ako vždy. Robíte to všetko výborne. Diváci sa dobre zabavia, majú zážitok. My vidíme už len to finále, hotovú hru. No uvedomujem si, aké je to náročné na schopnosti, na čas, od výberu hry, rozdelenia úloh, nácviky, kulisy, preprava,….je to veľa, veľa hodín, veľa odriekania sa vlastného pohodlia. Ale vidno, že to všetci robíte s radosťou, ochotne, robíte to radi a viete to robiť. Prajeme veľa úspechov celému súboru a všetko dobré, zdravie a spokojnosť aj celej rodinke!!!   🙂 “