Divadlo

Divadelné predstavenie “Právo na hriech”

V roku 2011 naštudovali hru od V. Wernera Právo na hriech. Doma už odohrali tri predstavenia a v susedných obciach štyri predstavenia. Snom Marty Pristachovej bolo zorganizovať stretnutie všetkých žijúcich ochotníkov.

Za finančnej pomoci obce sa jej to podarilo v roku 2012, kedy si pripomenuli 85.výročie. Každý účastník dostal bulletin, ďakovný list starostu obce a v príjemnej atmosfére strávili pekný večer. Propagačný materiál spracoval Pavol Ďurčo ml. a Dušan Ďurčo. Ochotnícky divadelný súbor pripravil program, v ktorom poukázal na celú históriu ochotníckeho divadla a predstavil jednotlivých režisérov. Dojímavé bolo, keď vystúpil na pódium Pavol Ďurčo st., ktorému bola odovzdaná kytica k 85.životnému výročiu. Zaspomínal na časy, keď pôsobil ako šepkár.

Galéria z predstavenia