Strečno

Divadelné predstavenie “Kamenný chodníček”

Divadelné predstavenie “Kamenný chodníček”

Do hry Kamenný chodníček obsadila starých aj nových ochotníkov, vsadila na réžiu Cyrila Obertu, osvetľovača Pavla Bukovinského ml. a skúseného ochotníka Silvestra Trnovca st. Za pomoci celej svojej rodiny dňa 19.apríla 2009 bola odohratá premiéra s priaznivým diváckym ohlasom. Komédia slovenského dramatika Ferka Urbánka je príbehom zakázanej lásky, popretkávaným ľudovými...
Divadelné predstavenie “Ženský zákon”

Divadelné predstavenie “Ženský zákon”

Povzbudenie od divákov naštartovalo ochotníkov a 25.decembra 2009 odohrali ďalšiu úspešnú premiéru od J. G. Tajovského Ženský zákon. Kulisy a rekvizity zrenovoval Pavol Bukovinský ml. S touto hrou hosťovali aj v obci Stráňavy, kde prišlo 90 divákov. Od roku 2010, pre časovú náročnosť sa nacvičuje už len jedna premiéra, odohratá...
Divadelné predstavenie “Právo na hriech”

Divadelné predstavenie “Právo na hriech”

V roku 2011 naštudovali hru od V. Wernera Právo na hriech. Doma už odohrali tri predstavenia a v susedných obciach štyri predstavenia. Snom Marty Pristachovej bolo zorganizovať stretnutie všetkých žijúcich ochotníkov. Za finančnej pomoci obce sa jej to podarilo v roku 2012, kedy si pripomenuli 85.výročie. Každý účastník dostal bulletin,...
Divadelné predstavenie “Pohreb”

Divadelné predstavenie “Pohreb”

V roku 2013 sa predstavili tragikomédiou Pohreb. Stavili na súčasnosť a ohlas od divákov bol veľmi priaznivý. Odohrali 7 predstavení. Obdiv si zaslúžil Jozef Bičan, ktorého úloha bola doslovne hororová. Ležať zaživa v truhle, to chce odvahu. Galéria z predstavenia