Divadlo

Divadelné predstavenie “Kamenný chodníček”

Do hry Kamenný chodníček obsadila starých aj nových ochotníkov, vsadila na réžiu Cyrila Obertu, osvetľovača Pavla Bukovinského ml. a skúseného ochotníka Silvestra Trnovca st. Za pomoci celej svojej rodiny dňa 19.apríla 2009 bola odohratá premiéra s priaznivým diváckym ohlasom.

Komédia slovenského dramatika Ferka Urbánka je príbehom zakázanej lásky, popretkávaným ľudovými spevmi a tancami. Láske Adama Brezovského a peknej Evušky z Kamenného mlyna bránia „staré hriechy“ a rôzne nedorozumenia ich rodičov.