Divadlo

Divadelné predstavenie “Ženský zákon”

Povzbudenie od divákov naštartovalo ochotníkov a 25.decembra 2009 odohrali ďalšiu úspešnú premiéru od J. G. Tajovského Ženský zákon. Kulisy a rekvizity zrenovoval Pavol Bukovinský ml.

S touto hrou hosťovali aj v obci Stráňavy, kde prišlo 90 divákov. Od roku 2010, pre časovú náročnosť sa nacvičuje už len jedna premiéra, odohratá vždy 25.decembra. Pomoc Cyrila Obertu pri réžii Ženský zákon skončila, a tak musela všetko okolo ochotníckeho divadla zobrať do svojich rúk spomínaná Marta Pristachová. Veľkú pomoc má vo svojom synovi Petrovi, ktorý je kulisár, šepkár a je nápomocný aj pri réžii. Medzi ochotníkov z radov občanov patrí aj Dominik Tavač, ktorý vyrába potrebné kulisy a rekvizity a tiež Róbert Rendár, ktorý kulisy premaľoval. Osvetľovača vymenil Ľubomír Bukovinský ml., ktorému ochotne vypomáha jeho otec Ľubomír.

Galéria z predstavenia